Aisling

INFORMATION

Metil aminolevulinat (MAL, Metviks) je prolek koji se metaboliše do protoporfirina IX. On se koristi u fotodinamičkoj terapiji. Metviks krema se primenjuje topikalno.

ARTIST PHOTO

ALBUMS