Al Dino

INFORMATION

Šaraf el Din el Muzafar ibn Muhamad ibn el Muzafar el Tusi (? – 1213/4) bio je persijski matematičar i astronom koji je delovao u tzv. Zlatnom dobu islama.
Bio je rodom iz grada Tus po čemu je dobio ime. Podučavao je efemeride i astrologiju u Alepu i Mosulu. Podučavao je Kamal el Din ibn Junuza, koji je pak, bio učitelj poznatog učenjaka Nasirudina Tusija.

ARTIST PHOTO

ALBUMS