Anne Kirkpatrick

INFORMATION

Faktori transfera su imunski molekuli koji izazivaju antigen-specifičan ćelijski-posredovani imunitet, prvenstveno odloženu hipersenzitivnost i produkciju limfokina, kao i vezivanje za same antigene. Oni imaju molekularnu težinu od aproksimativno 5000 Daltona. Oni su formirani od aminokiselina bez posttranskripcionih modifikacija. Faktore transfera je otkrio Henri Šervud Lovrenc.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

ADVERTISEMENT