Anne Marie David

INFORMATION

Occupation(s) : Singer

Anno Domini (prevod sa latinskog: „leta Gospodnjeg”), skraćeno AD ili A.D., oznaka je pod kojem su se brojale ili se još broje godine u julijanskom i gregorijanskim kalendaru. Puni izraz je mogao biti: Anno Domini Nostri Iesu (Jesu) Christi (srpski: „u godini našeg Gospoda Isusa Hrista”).
Kalendarska era koja se broji počiva na tradicionalno izračunatoj godini Isusovog začeća i rođenja. Oznaka pre Hrista označava godine pre Hristovog rođenja (na engleskom: Before Christ).
Sistem leta Gospodnjeg je nastao 525, a u zapadnoj Evropi se koristi tek od 8. veka. Masovnije se u Evropi koristi od 11. do 14. veka a poslednja zapadnoevropska država koja usvaja ovaj sistem je Portugal 1422. Kod pravoslavnih zemalja ulazi u upotrebu u 15. veku u Grčkoj, a od 18. veka u Rusiji pošto je Petar Veliki 1700. izveo kalendarsku reformu.
Brojanje godina po ovom sistemu je najrašireniji na svetu usled kolonizacije drugih kontinenata nakon 15. veka.

ARTIST PHOTO

ALBUMS