Atargatis

INFORMATION

Hispanija (lat. Hispania) je ime koje su Rimljani dali Iberijskom poluostrvu. Rimsko osvajanje je potrajalo puna dva veka i bili je ispunjeno krvavim bitkama i surovim epizododama kao i žilavim otporom autohtonog stanovništva, sa nekim primerima herojstva kao što je Numancija, koji će ostati upamćeni u istoriji i opevani od strane samih Rimljana. Međutim, kad su Rimljani konačno uspeli da potčine nepokorne stanovnike Hispanije, proces romanizacije se ovijao manje više bez problema, jer koliko je Rim doprineo razvoju Hispanije, isto toliko je i sama Hispanija doprinela Rimu svojim prirodnim bogatstvima i ljudima. Rimska vladavina će ostaviti neizbrisiv trag, kako u kulturi tako i u običajima, a posebno jeziku budućih država koje će se pojaviti na Iberijskom poluostrvu.

ARTIST PHOTO

ALBUMS