Avalanch

INFORMATION

Lavina ili usov, ponekad pleonazmično i snežna lavina, nazivi su za rušenje velikih masa snega niz strme visokoplaninske i padine većih nagiba, najčešće zimi i u rano proleće. Lavine se obično pokreću u startnoj zoni usled mehaničkog defekta u snežnom pokrivaču (pločasta lavina) kada snage koje deluju na sneg premašuju negovu jačinu, a ponekad samo s postepenim proširivanjem (olabavljena snežna lavina). Nakon inicijacije, lavine obično brzo ubrzavaju i rastu u masi i zapremini kako one povlače sve više snega. Ako se lavina dovoljno brzo pomera deo snega se može mešati sa vazduhom koji stvara prah snežne lavine, koja je vrsta gravitacijske struje.
Klizišta kamenja ili ostataka, koja se ponašaju na sličan način sa snegom, takođe se nazivaju lavinama (vidi klizište). Ostatak ovog članka odnosi se na snježne lavine.
Teret na snežnom nanosu može biti samo uzrokovan gravitacije, u kom slučaju nedostatak se može javiti bilo zbog slabljenja snežnog nanosa ili zvog povećanog opterećenja usled padavina. Lavine koje su pokrenute ovim procesom poznate su kao spontane lavine. Lavine takođe mogu da se pokrenu drugim uzročnicima, kao što su ljudske ili biološke aktivnosti. Seizmička aktivnost takođe može izazvati lavine.

ARTIST PHOTO

ALBUMS