Avian

INFORMATION

Zob ili ovas (lat. Avena) je rod skrivenosemenica koja pripada porodici trava (Poaceae). Poseduje veliki privredni značaj. Koristi se za ishranu ljudi i domaćih životinja. Ovas je nutrijentima bogata hrana koja je asocirana sa niskim nivoima krvnog holesterola pri redovnoj konzumaciji. Površine zasejane ovom žitaricom u svetu iznose oko 14 miliona ha. Najveći značaj ima vrsta Avena sativa – gajena zob (ona poseduje 2n=42 hromozoma). Koren mu je dobro razvijen i klija sa tri primarna korenčića.
Stablo je člankovito i otpornije je na poleganje od ostalih strnih žita. Prosečne visine oko 80-120 cm. List je lancetast, paralelne nervature i bez roščića (aurikula). Cvetovi su smešteni u cvast metlicu. Zob je tipično samooplodna biljka, plod je krupa, najčešće plevičasta. Postiji ozima i prolećna vrsta zobi.
Avenini prisutni u ovsu (proteini slični gliadinu iz pšenice) mogu da izazovu celijačna bolest kod malog dela populacije. Isto tako, ovsani produkti su frekventno kontaminirani drugim žitaricama koje sadrže gluten, uglavnom pšenicom i ječmom.

ARTIST PHOTO

ALBUMS