Aviatik

INFORMATION

Aviatik B II (nem. Aviatic B II) je Nemačko – Austrougarski dvokrilni jednomotorni avion sa dva člana posade koji se koristio kao izviđač i avion za obuku neposredno pre i prvih godina Prvog svetskog rata. Proizvodila ga je firma Automobil und Aviatikwerke AG iz Lajpciga i njena filijala iz Beča.

ARTIST PHOTO

ALBUMS