Awie

INFORMATION

Born In : Kampung Datuk Keramat Datuk Keramat Kuala Lumpur Malaysia
Occupation(s) : Singer actor host comedian

U računarstvu, operativni sistem (OS) je skup programa i rutina odgovornih za kontrolu i upravljanje uređajima i računarskim komponentama, kao i za obavljanje osnovnih sistemskih radnji. Operativni sistem objedinjuje u celinu raznorodne delove računara i sakriva od krajnjeg korisnika detalje funkcionisanja ovih delova. Operativni sistem stvara za korisnika radno okruženje koje rukuje procesima i datotekama, umesto bitovima, bajtovima i blokovima. Većina operativnih sistema dolazi sa aplikacijom koja obezbeđuje korisnički interfejs za rukovanje operativnim sistemom, kao što su interpreter komandne linije i grafički korisnički interfejs. Dodatno, operativni sistem omogućava pokretanje drugih, korisničkih, programa kao što su editori, prevodioci i internet pretraživači. Mrežni operativni sistem je druga vrsta operativnog sistema.
Za hardverske funkcije kao što su ulaz i izlaz i alokacija memorije, operativni sistem deluje kao posrednik između programa i računarskog hardvera, mada se aplikacioni kod često direktno izvršava hardveru, i frekventno se vrše sistemski pozivi za OS funkcije ili programi bivaju prekidani njima. Operativni sistemi su prisutni u mnogim uređajima koji sadrže računar – od mobilnih telefona i igračkih konzolaa do veb servera i superračunara.
Najkorišćeniji operativni sistem u upotrebi na stonim i prenosivim računarima je Majkrosoft vindous, sa tržišnim udelom od oko 82,74%. macOS firme Epl je na drugom mestu (13,23%), i razni vidovi Linuksa su kolektivno na trećem mestu (1,57%). U mobilnim (pametni telefon i tablet kombinovano) sektoru, upotreba Guglovog Androida je u 2017 porasla do 70% i sudeći po podacima trećeg kvartala 2016, Android na pametnim telefonima je dominantan sa 87,5 % i stopom rasta od 10,3 % godišnje, a njemu sledi Eplov iOS sa 12,1 % i godišnjim smanjenjem tržišnog udela od 5,2 procenta, dok drugi operativni sistemi sačinjavaju samo 0,3 procenta. Distribucije Linuksa su dominantne u serverskom i superračunarskim sektorima. Druge specijalizovane klase operativnih sistema, kao što su ugrađeni i realno-vremenski sistemi, postoje u mnogim aplikacijama. Jači serveri koriste Linuks, FreeBSD i druge vrste juniksolikih operativnih sistema.

ARTIST PHOTO

ALBUMS