Charlotte Sometimes

INFORMATION

Pri monohromatizmu odnosno monohromatskom slikarstvu ograničava se umetnik na upotrebu jedne boje ili minimalno jedna boje sasvim preovladava u slici. Pod ovim pojmom se ne podrazumevaju i grafiči radovi kao i laviranje u slikanju tušem koji se označavaju i kao grisajl (iz francuske reči za „sivo“). Izraz monohromija potiče iz grčkih reči i označaja „jedan“ i „boja“ i suprotna je pojmu polihromija. Kod monohromije se često upotrebljavaju nijanse jedne boje. U slučaju da preovlađuju sivi tonovi govori se o grisajlu. . Tu se često radi o primeni jednog tona u ornamentima, tapetama i tekstilu i tada se govori u „ton u tonu“- slikarstvu..

ARTIST PHOTO

ALBUMS