Charlton Hill

INFORMATION

Violina je drveni žičani gudački instrument iz violinske familije. Pored violine, u ovoj familiji su i viola, violončelo i kontrabas. Među instrumentima ove familije koji su u redovnoj upotrebi, ona je najmanja i ima najviše tonove. Manji instrumenti violinskog tipa su poznati, npr. violina pikolo i pošeta, ali oni virtualno nisu u upotrebi u današnje vreme. Violina tipično ima četiri žice, koje se štimuju u intervalu čiste kvinte. Žice se, počev od najdublje, štimuju na visine sledećih tonova: ge (g), de1 (d1), a1 (a1), e2 (e2). Violine su važni instrumenti u širokom opsegu muzičkih žanrova. One su najprominentnije u zapadnoj klasičnoj tradiciji i u mnogim varijetetima narodne muzike. One se isto tako frekventno koriste u žanrovima poput kantri muzike i blugrasa, kao i u džezu. Električne violine se koriste u nekim formama rok muzike i džeza; osim toga, violina je stekla popularnost u mnogim nezapadnim muzičkim kulturama, uključujući indijsku i iransku muziku. U engleskom jeziku se ime fiddle često koristi u kontekstu narodne muzike, posebno u irskoj tradicionalnoj muzici i blugrasu, mada se ovaj nadimak takođe koristi i nezavisno od tipa muzike.
Violina je ušla u upotrebu u ranom 16. veku na Apeninskom poluostrvu. Do nekih dodatnih izmena je došlo u tokom 18. i 19. veka. Ona je u Evropi služila kao osnova za žičane instrumente koji se koriste u zapadnoj klasičnoj muzici, kao što je viola.Violinisti i kolekcionari posebno cene fine istorijske instrumente koje su napravili graditelji iz familija Stradivari, Gvarneri i Amati u periodu od 16. do 18. veka u Breši i Kremoni i Jakob Stajner u Austriji. Prema njihovoj reputaciji, kvalitet njihovog zvuka do sada je odoleo svim pokušajima objašnjavanja ili reprodukcije, mada je ovo uverenje sporno. Znatan broj instrumenata je proistekao iz radionica manje poznatih graditelja, a postoji i znatno veći broj masovno proizvedenih komercijalnih „trgovinskih violina” koje potiču od male privrede u Saksoniji, Bohemiji, i Mirekuru. Mnogi od tih trgovinskih instrumenata su ranije bili prodavani posredstvom Sears, Roebuck and Co. i drugih trgovinskih kuća.
Violinski delovi su obično napravljeni od različitih tipova drveta. Električne violine često nisu napravljene od drveta, pošto njihov zvuh ne mora da zavisi od specifičnih akustičkih karakteristika konstrukcije instrumenta, već od elektronskog zvukosnimača, pojačivača i zvučnika). Violine mogu da budu opremljene sa ketgutskim, perlonskim ili drugim sintetičkim, ili čeličnim žicama. Osoba koja pravi ili popravlja violine se naziva lutier ili violinski majstor.

ARTIST PHOTO

ALBUMS