Children 183

INFORMATION

Tropikamid (Midrijacil) je antiholinergik koji se koristi kao midrijatik.

ARTIST PHOTO

ALBUMS