Color Green

INFORMATION

RGB (engl. Red, Green, Blue, u prevodu crvena, zelena, plava) je aditivni model boja kod kojeg se sabiranjem tri osnovne boje na različite načine dobijaju sve ostale boje.

ARTIST PHOTO

ALBUMS