Dissection

INFORMATION

Disekcija aorte ili disekantna aneurizma aorte je poremećaj aorte koji se karakteriše uzdužnim cepanjem njenog zida, pri čemu krv ulazi u pukotinu i tako nastaje drugi, lažni lumen aorte.
Disekciju aorte neki svrstavaju u aneurizme aorte, dok je drugi izdvajaju kao posebnu bolest. Aneurizma je proširenje krvnih sudova (aorte) usled urođene ili stečene slabosti njihovog zida.
Aortne disekcije čine oko 15-20% svih aneurizmi.

ARTIST PHOTO

ALBUMS