Distortion

INFORMATION

Distorzija (ili izobličenje) je promena originalnog obika (ili drugih karakteristika) nečega, npr. nekog objekta, slike, zvuka ili oblika talasnog signala. Distorzija je uglavnom neželjena, i inženjeri se trude da je uklone, ili da je smanje. Sa druge strane u nekim situacijama, distorzija može biti poželjna. Važna operacija obrade signala heterodajning, je bazirana na nelinearnom sabiranju signala kako bi izazvala intermodulaciju. Distorzija se takođe koristi kao muzički efekat, posebno sa električnim gitarama.
Dodavanje šuma ili drugih spoljnih signala (šum napajanja, interferencija) se ne naziva distorzijom, mada se efekti distorzije kvantizacije ponekad nazivaju šumom. Kvalitativna mera koja eksplicitno pokazuje šum i distorziju je Odnos signala prema šumu i distorziji (SINAD).

ARTIST PHOTO

ALBUMS