Eleanor Mcevoy

INFORMATION

Banana bout je muški vokalni sekstet koji izvodi pesme a cappella, specijalizuje se za originalno autorsko stvaralaštvo na području savremene mornarske pesme, kao i za originalnu autorsku intepretaciju klasične mornarske pesme, eksperimentiše takođe s drugim muzičkim vrstama (božićne pesme, popularne pesme i jazz pesme). Član je međunarodnog društva International Seasong and Shanty Association (ISSA).

ARTIST PHOTO

ALBUMS