Eve To Adam

INFORMATION

Adam i Eva su bili prvi muškarac i žena koje je prema Tori, Bibliji i Kuranu stvorio Bog.Priča je ispričana u knjizi Postanja Starog zaveta, poglavlja 1, 2 i 3, uz neke dodatne delove u poglavljima 4 i 5. Bog je stvorio Adama iz praha zemaljskog i udahnuo mu život. Docnije je stvorio Evu od Adamovog rebra. Zmija iskušava Evu da pojede zabranjeno voće sa Drveta poznanja dobra i zla i ona Adamu daje voće. Bog ih proteruje iz Edenskog vrta i proklinje ih. Imali su sinove Kaina, Avelja, Seta i druge, koji su zatim naselili svet.
Pored Knjige postanja, Adam i Eva se pojavljuju u knjigama kao što su Kuran, Život Adama i Eve, Talmud i gnostički tekstovi. Jevrejska tradicija ponekad govori o drugim Adamovim ženama. Pavle iz Tarsa predstavlja Isusa Hrista kao „novog Adama“ koji donosi život umesto smrti. U hrišćanskoj tradiciji zmija oličava Satanu, a Pad ustanovljava praroditeljski greh. Muslimani slave Adama (Adema) kao prvog proroka.

ARTIST PHOTO

ALBUMS