Eve

INFORMATION

Eva (hebr. חַוָּה‏ – bukvalno životvorna, koja daje život) je u avramskim religijama pramajka svih ljudi, prva žena, Adamova žena, nastala od njegovog rebra, majka Kainova, Aveljeva i Sitova.
Biblijska priča o Adamu i Evi, o padu čovjeka i njihovom izgnanstvu iz raja dala je veliku literaturu apokrifnog karaktera.
Po Zoharu, Eva je bila druga Adamova žena, a prva je bila Lilit. U kabali se prikazuje usklađenost Eve sa sefirskom Binom.Zato što si poslušala zmiju, zato će od sada volja tvoja biti pod vlašću tvoga muža.

ARTIST PHOTO

ALBUMS