Exhumed

INFORMATION

Mersi Braun vampirski incident (engl. Mercy Brown vampire incident) je naziv za događaj koji se dogodio 1892. Ovo je jedan od najbolje dokumentovanih slučajeva ekshumacije leša sa ciljem da se vidi da li je pokojnik postao vampir.
Mersi Braun je rođena 1872. 1892. se u porodici Džordža i Meri Braun dogodilo nekoliko slučajeva tuberkuloze u gradu Ekseter na Roud Ajlandu. Mersi je umrla 17. januara 1892. Prijatelji i komšije porodice verovali da je to razlog uticaja nemrtvih. Tela dva člana porodice iskopana su ubrzo posle smrti i ništa neobično nije primećeno na njima. Međutim, kada je iskopano telo ćerke Mersi, bilo je isto onakvo kakvo je bilo i kada je Mersi umrla. Ovo je po nekima bio dokaz da na porodicu utiču nemrtvi. Mersi je bila okrenuta u grobu, i na vratu je imala dva ožiljka koja su izgledala kao ugriz vampira. Mersino srce je spaljeno na kamenu pored groba. Pepeo je pomešan sa vodom i dan njenom bratu Edvinu, koji je bio bolestan. Rekli su mu da to popije i da će ozdraviti. Međutim on je umro dva meseca kasnije.

ARTIST PHOTO

ALBUMS