Hi-tek

INFORMATION

Arhitektura haj-tek (high tech takođe skraćeno hi-tech) stilski pravac je u savremenoj arhitekturi u okviru postmoderne arhitekture u 1970.-tim godinama našavši široku primenu u 1980.-tim godinama.
Već su arhitekti moderne u prvoj polovini 20. veka upotrebljavali nove materijale staklo, čelik i beton i nove tehnike gradnje objekata. Poslednjih godina se tehnologija jako brzo razvija naročito u konstrukcijama aviona astrnautičkom ispitivanju kosmosa, telekomunikacijama i naročito kompiijuterske tehnike.50% investicija u objektima danas otpada na sisteme električnih, teleinformatskih, hidrauličkih i klimatizacionih instalacija u objketima. Tehnologija jeste dominantna strana svakog objekta kako iznutra tako i izvana Termin hi-teh se veže u pojimanju inteligentnih objekata u kojima se konstrukcija i instalacija projektuje kao neoddeliteljna celina.

ARTIST PHOTO

ALBUMS