High Definition

INFORMATION

Televizija visoke rezolucije ili poznata po svom akronimu HDTV (od engl. HDTV, što je skraćenica od reči High-definition television, koja u prevodu znači televizija visoke definicije). Predstavlja novi standard emitovanja televizijskog programa koji se ne oslanja na stare i zastarele sisteme. Glavne odlike novog sistema su: veća rezolucija, 16:9 odnos ivica ekrana (dosadašnji 4:3), okružujući sistem zvuka, moguća implementacija servisa interaktivne televizije.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

LYRICS

ADVERTISEMENT