Hitomi Takahashi

INFORMATION

Bakulovirusni protein 3 koji sadrži IAP ponavljanje (cIAP2) je protein koji je kod ljudi kodiran BIRC3 genom.
cIAP2 je član familije Inhibitora apoptoze koja inhibira apoptozu putem ometanja aktivacije kaspaze. Ovaj pretein inhibra apoptozu indukovanu serumskom deprivacijom, ali nema uticaja na apoptozu koja proizilazi iz izlaganja menadionu, potentnom induktoru slobodnih radikala. cIAP2 protein sadrži tri BIR domensa UBA domen, CARD domen i RING prst domen. Poznato je nekoliko transkriptnih varijanti ovog proteina.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

LYRICS

ADVERTISEMENT