Hjaltalin

INFORMATION

Fert ov Fort (engl. Firth of Forth, škot. Linne Foirthe) je estuar ili fert škotske rijeke Fort, na mjestu gdje se ona ulijeva u Sjeverno more, između Fajfa na sjeveru i Zapadnog Lotijana, Edinburga i Istočnog Lotijana na jugu. U rimsko doba je bio poznat pod imenom Bodotrija. U norskim sagama je poznat kao Myrkvifiörd.

ARTIST PHOTO

ALBUMS