Holden Harris

INFORMATION

Ovdje je naveden spisak asteroida pod rednim brojevima od 2500—2999. Imena su data u obliku na koji se nailazi u stranoj stručnoj literaturi. Odgovarajuće transkripcije imena na srpski jezik se nalaze (ili će se nalaziti) u člancima o specifičnim asteroidima.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

LYRICS

ADVERTISEMENT