Holiness

INFORMATION

Patrijarh (grč. Πατριάρχης, od grč. πατήρ — „otac“ i ἀρχή — „gospodstvo, vlast“) titula je poglavara nekih pravoslavnih autokefalnih crkava.
Može da označava i crkveni čin najviših episkopa (biskupa) u drugim hrišćanskim crkvama. Do Velikog raskola (1054), čin patrijarha su nosili rimski, carigradski, aleksandrijski, antiohijski i jerusalimski episkopi (pentarhija).

ARTIST PHOTO

ALBUMS