Holly Ann

INFORMATION

Interleukin 21 je protein koji je kod ljudi kodiran IL21 genom.
Interleukin 21 je citokin koji ima potentne regulatorne efekte na ćelije imunskog sistema, uključujući prirodne ubica (NK) ćelije i citotoksične T ćelije koje mogu da unište viralno inficirane i kancerozne ćelije. Ovaj citokin indukuje ćelijsku podelu/proliferaciju svojih ciljnih ćelija.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

LYRICS

ADVERTISEMENT