Holocaust

INFORMATION

Holokaust je ime za sistematski državni progon i genocid nad različitim etničkim, verskim i političkim grupama ljudi tokom Drugog svetskog rata od strane nacističke Nemačke i njenih saradnika. U rane primere holokausta uključuju se pogrom tokom Kristalne noći i Eutanazijski program T-4, što se kasnije razvilo u upotrebu odreda smrti i koncentracionih logora, kao i masovne i centralno organizovane pokušaje da se usmrti svaki mogući pripadnik grupa na koje su ciljali nacisti. Žrtve obuhvataju i 1,5 miliona dece. Holokaustom je obuhvaćeno oko dve trećine od devet miliona Jevreja koji su ranije živeli u kontinentalnoj Evropi. Šira definicija holokausta obuhvata nejevrejske žrtve nacističke kampanje masovnog ubistva, na bazi bioloških faktora, kao što su npr. Romi, Poljaci, članovi drugih slovenskih etničkih grupa, i pacijenti Akcije T4 koji su bili mentalno i fizički onesposobljeni. Jedna čak šira definicija obuhvata Ruse, ratne zarobljenike, homoseksualce, Jehovine svedoke, crnce, političke oponente nacista, i članove drugih manjih grupa.
Od 1941. do 1945. nad Jevrejima je sistematski vršen genocid, što je bio deo šire inicijative koja je obuhvatala progone i ubistva drugih naroda u Evropi. Pod koordinacijom SS, sa uputstvima iz najvišeg rukovodstva Nacističke partije, svaka grana birokratije u Nemačkoj bila je uključena u logistiku i sprovođenje masovnog ubijanja. Ubistva su počinjavana širom Nemačkom okupirane Evrope, kao i u samoj nacističkoj Nemačkoj, a takođe su počinjavana i na svim teritorijama pod kontrolom njenih saveznika. Druge žrtve nacističkih zločina su obuhvatale Poljake, Ukrajince, i druge Slovene; sovjetske građane i sovjetske ratne zarobljenike; komuniste; homosekcualce; Jehovine svedoke i druge. Oko 42.500 pritvornih ustanova je korišteno u koncentraciji žrtava s ciljem počinjavanja najgrubljih kršenja ljudskih prava. Procenjuje se da je bilo preko 200.000 počinilaca holokausta.
Evropski Jevreji bili su glavne žrtve holokausta, koji su nacisti zvali Konačno rešenje jevrejskog pitanja. Kao posledice Drugog svetskog rata, pa i samog holokausta, prvo je došlo do suđenja u Nirnbergu, gde je istaknutim nacistima suđeno za zločine tokom rata. Kao kulturološka revolucija, došlo je i do entnacifirunga — denacifikacije, kao i do dogovora o reparacijama između Izraela i Zapadne Nemačke. Ceo proces prati i poricanje holokausta, kojim se holokaust prikazuje kao sasvim opravdano delo.

ARTIST PHOTO

ALBUMS