Holy Shroud

INFORMATION

Biblijska arheologija predstavlja otkrivanje i naučno istraživanje prošlih kultura koje mogu da osvetle periode opisane u Bibliji. U polje istraživanja spadaju kulture Starog zaveta (Tanaha) i Novog zaveta, ali i kosmonogamija judeo-hrišćanskih religija. Glavna lokacija kojom se ovo polje arheologije bavi je poznata u religijama kao Sveta zemlja koja se sa zapadne perspektive naziva Bliski istok.
Naučne tehnike koje se koriste u biblijskoj arheologiji su iste one koje se koriste u svim granama arheologije poput iskopavanje i radiokarbonsko datovanje.

ARTIST PHOTO

ALBUMS