Khalil

INFORMATION

Pilokarpin je parasimpatomimetički alkaloid koji se dobija iz lišća tropskih američkih žbunova iz roda Pilocarpus. On je neselektivni agonist muskarinskog receptora u parasimpatičkom nervnom sistemu, sa terapeutskim dejstvom na muskarinski acetilholinski receptor M3. On se primenjuje topikalno, npr., u lečenju glaukoma i kserostomije.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

ADVERTISEMENT