Kickback

INFORMATION

Raduga H-15 (NATO oznaka AS-16 ‘Kickback’) je kratkodometna nuklearna raketa tipa vazduh-zemlja, razvijena i proizvođena od strane firme „Raduga“, SSSR.
Razvoj H-15 je počeo kasnih šezdesetih, dok je raketa ušla u upotrebu u ranim osamdesetim, nošena od strane Tupoljeva Tu-22M i drugih bombardera. Postoje tri varijante ove rakete: protivbrodska H-15A sa aktivnim radarskim navođenjem, H-15P sa radarskim tragačem čija je namena uništavanje radarskih gnezda, i osnovna H-15. Osim klasičnog oblika, sama raketa na zadnjem delu ima tri mala zakrilca, raspoređenih simetrično, sa osama koje se seku pod uglovima od 120°. Ovakav dizajn se ne sreće često u vojnoj industriji.
Po lansiranju, H-15 se penje na visinu 30 000 do 40 000 m, na kojoj su i po danu već vidljive zvezde, na kojoj se zadržava. Na ovom delu putanje brzina rakete je oko 5 000 – 5 300 km/h. Po približavanju cilju, raketa se ustrmljuje na dole i pogađa tlo pri brzini od oko pet maha.

ARTIST PHOTO

ALBUMS