Legitimate Business

INFORMATION

Određeni broj političkih subjekata proglasio je nezavisnost i tražio diplomatsko priznanje međunarodne zajednice kao dejure suverena država, ali one nisu univerzalno priznate kao takve. Ovi subjekti često imaju defakto kontrolu nad svojom teritorijom. Nekoliko tavkih subjekata je postojalo u prošlosti.
Postoje dvije tradicionalne doktrine koje pružaju indikacije o tome kako nastaju dejure suverene države. Deklarativna teorija definiše državu kao stranu u međunarodnom pravu ukoliko ispunjava sljedeće uslove, tj. da ima:

Definisanu teoriju,
Stalno stanovništvo,
Vladu i
Sposobnost da stupi u odnose sa drugim državama.Prema deklarativnoj teoriji, državnost subjekta je nezavisna od priznanja od strane druge države. Nasuprot tome, konstitutivna teorija definiše državu kao stranu u međunarodnom pravu samo ako je kao takvu priznaju druge države koje su već članice međunarodne zajednice.Kvazi države se često pozivaju na jednu ili obje teorije kako bi legitimizovale svoje tvrdnje o državnosti. Na primjer, postoje subjekti koji ispunjavaju deklarativnu teoriju (sa defakto djelimičnom ili potpunom kontrolom nad pretendovanom teritorijom, vladom i stalnim stanovništvom), ali njihovu državnost nije priznala nijedna druga država. Nepriznavanje je često posljedica sukoba sa drugim držama koje smatraju da su ti subjekti sastavni dio njihove teritorije. U tom slučaju, dvije ili više djelimično priznate države mogu imati pretenzije na istu oblast, dok svaka od njih defakto kontroliše dio teritorije (slučajevi Republike Kine i Narodne Republike Kine, kao i Republike Koreje i Demokratske Republike Koreje). Subjekti koje priznaju samo manje države obično se pozivaju na deklarativnu teoriju kako bi legitimisali svoje tvrdnje.
U mnogim situacijama, međunarodno nepriznanje nastalo je usljed prisustva stranih vojnih snaga na teritoriji spornoj subjekta, čineći time defakto status države problematičnim. Međunarodna zajednica može smatrati ovo vojnom prisustvo previše nametljivim, svodeći subjekat na marionetsku državu u kojoj efektivni suverenitet ima strana sila. Istorijski primjeri su Mandžukuo pod patronatom Japana i Slovačka i Hrvatska pod patronatom Njemačke prije i tokom Drugog svjetskog rata. U slaučaju Loizidou protiv Turske iz 1996. godine, Evropski sud za ljudska prava osudio je Tursku zbog vršćenja vlasti na teritoriji Sjevernog Kipra.
Postojali su i subjekti koji nisu imali kontrolu nad bilo kojom teritorijom ili nisu jasno ispunjavali uslove dekralativne teorije za državnost, ali ih je najmanje jedna država priznala kao dejure suvereni subjekat. Istorijski to se dešavalo u slučajevima sa Svetom stolicom (1870—1929), Estonijom, Litvanijom i Letonijom (tokom postojanja SSSR) ili u primjeru Države Palestine u vrijeme proglašenja 1988. godine. Malteški viteški red se trenutno nalazi u tom položaju. Pogledajte spisak vlada u izgnanstvu za nepriznate vlade bez kontrole nad teritorijom nad kojom polažu pretenzije.

ARTIST PHOTO

ALBUMS