Los Vikings

INFORMATION

Viking (stnord. víkingr — vikingr) je termin koji se uobičajeno koristi za nordijske (skandinavske) ratnike, trgovce i gusare. Nastanili su se u širokoj oblasti Evrope, Azije, Bliskog istoka kao i dela Afrike, od kraja 8. do sredine 11. veka.Ovi Normani koristili svoje čuvene drakare da putuju do Bliskog istoka (Carigrada, Volge u Rusiji), na krajnji zapad, kao što su Island, Grenland i Njufaundlend, i krajnji jug kao Al Andaluz. Ovaj period Vikinške ekspanzije, poznat kao Vikinško doba, čini najveći deo srednjovekovne istorije Skandinavije, Velike Britanije, Irske i ostatka Evrope u celini. Ovaj period ekspanzije je doveo do širenja nordijske kulture, ali i do simulatanog unosa jakih stranih kulturnih uticaja u samu Skandinaviju, sa dubokim razvojnim implikacijama u oba smera.
Popularne, moderne koncepcije Vikinga – termina koji se često primenjuje neformalno na moderne potomke i stanovnike moderne Skandinavije – često se znatno razlikuje od kompleksne slike koja proizilazi iz arheoloških i istorijskih izvora. Romantizovana slika Vikinga kao plemenitih divljaka je počela da se pojavljuje u 18. veku; i od tog vremena se razvila i postala široko zastupljena tokom Vikinškog oživljavanja u 19. veku. Gledišta na vikinge kao bilo nasilne, piratske bezbožnike, ili kao neustrašive avanturiste posledicija je u znatnoj meri konfliktnih varijeteta modernih vikinških mitova, koji su nastali tokom ranog 20. veka. Današlje popularne reprezentacije Vikinga, tipično bazirane na kulturnim klišeima i stereotipovima, komplikuju moderno shvatanje vikinške ostavštine.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

ADVERTISEMENT