Ludwig Hirsch

INFORMATION

Porodica Jovana Nikolića od Rudne, sina Teodora Nikolića od Rudne i Jelisavete Karamata, kćerke Atanasija Karamate, i Jelisavete (Savke) Obrenović, druge po rođenju kćerke knjaza Miloša .

ARTIST PHOTO

ALBUMS