Ludwig Von 88

INFORMATION

Martin Luter (nem. Martin Luther; Luterštat Ajsleben, 10. novembar 1483 — Luterštat Ajsleben, 18. februar 1546) je bio osnivač hrišćanske protestantske (luteranske) crkve u Nemačkoj i jedan od vođa reformacije, sveštenik, profesor moralne filozofije na Univerzitetu u Erfurtu i biblijske egzegeze u Vitenbergu.Luter je odbio nekoliko učenja i praksi Katoličke crkve. On je snažno osporio katoličku pogled na indulgencije. S njegove tačke gledišta nije bilo prihvatljivo da se može kupiti novcem oslobođenje od božje kazne. Luter je predložio akademsku diskusiju te prakse i efikasnosti oproštaja grehova u svojih Devedest pet teza iz 1517. Njegovo odbijanje da se odrekne svih svojih spisa na zahtjev pape Lava X 1520. godine i Karla V, cara Svetog rimskog carstva na skupštini u Vormsu 1521. godine dovelo je do toga da ga je papa izopštio i imperator osudio kao odmetnika.
Lutererovo shvatanje da spasenje i stoga i večni život se ne mogu zaraditi dobrim delima nego se mogu jedino dobiti kao besplatan dar božje miolosti putem vernikove vere u Isusa kao spasitelja od greha. Njegova teologija je opovrgavala autoritet institucije pape učeći da je Biblija jedini izvor božanstvenosti kojim se otkriva znanje od Boga i suprotstavila se secerdotalizmu smatrajući da su svi kršteni hrišćani sveto sveštenstvo. Svi oni koji se identifikuju sa ovim shvatanjima, i svim Luterovim širim učenjima, se nazivaju luteranima, mada je Luter insistirao na hrišćanima ili evanđelistima kao jedinim prihvatljivim imenima za osobe koje propovedaju Isusa.
Njegov prevod Biblije u vernakular (umesto latinskog) ju je učinio pristupačnijom laicima, što je događaj koji je imao ogroman uticaj na crkvu i nemačku kulturu. Time je data podrška razvoju standardizovane verzije nemačkog jezika, dodato nekoliko principa umetnosti prevoda, i podstaknuto je pisanje engleskog prevoda, Tindejlove Biblije. Njegove himne su uticale na razvoj pevanja u protestantskim crkvama. Njegov brak sa Katarinom fon Bora, bivšom monahinjom, je postao uzor prakse sveštenskog braka, kojim se dozvoljava protestanskom sveštenstvo da stupe u brak.U dva svoja kasnija rada, Luter izražava antagonistička gledišta prema Jevrejima, pišući da jevrejski domovi i sinagoge trebaju da budu uništeni, njihov novac konfiskovan, a sloboda ograničena. Osuđene od virtualno svih Luteranskih denominacija, te izjave i njihov uticaj na antisemitizam su doprineli njegovom kontroverznom statusu.

ARTIST PHOTO

ALBUMS