Luftwaffe

INFORMATION

Luftvafe (nem. Luftwaffe — „Ratno vazduhoplovstvo“ doslovno prevedeno sa nemačkog) je naziv za ratno vazduhoplovstvo nemačkog Vermahta. Nakon što je ratno vadzuhoplovstvo Nemačkog carstva raspušteno maja 1920. godine po odredbama Versajskog sporazuma, Luftvafe je ponovo osnovano 26. februara 1935. i postalo jedno od najjačih, najnaprednijih i najiskusnijih vazduhoplovstava na svetu kada je izbio Drugi svetski rat u Evropi u septembru 1939. Nakon poraza Trećeg rajha, Luftvafe je raspušteno 1946.

ARTIST PHOTO

ALBUMS