Major League

INFORMATION

Glavna liga bejzbola ili MLB (engl. Major League Baseball) je najveća profesionalna liga bejzbola u Severnoj Americi. Nastala je 1903. godine spajanjem Nacionalne lige i Američke lige, osnovanih 1876. i 1901. godine. Čini je 30 klubova iz SAD i Kanade podeljenih u dve lige i po tri divizije sa četiri, pet i šest timova. Divizije su sledeće: Zapad, Central i Istok.

ARTIST PHOTO

ALBUMS