Marduk

INFORMATION

Marduk je sin boga Ea iz vavilonskog panteona. Prvo je bio lokalni bog Vavilona, no kasnije je bio poštovan kao božanstvo u celoj Vaviloniji. Prema mitu, on je stvorio celi svemir, čoveka od svoga mesa. Žena mu je Sarpanit, koja je takođe bila poštovana. Prikazivan je sa sabljom u ruci, kako ubija božanstvo Tiamat u liku rogatog zmaja.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

LYRICS

1. 1651
2. 502
8. Azrael
15. Blooddawn
18. Blutrache
33. Earth Ad
39. Hearse
40. Hellchild
48. Legion
51. Macabre
54. Nightwing
56. Obedience
61. Phantasm
63. Samhain
90. Warschau
93. Wolves

ADVERTISEMENT