Mike Jones

INFORMATION

5′-Guanidinonaltrindol (GNTI) je opioidni antagonist koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je veoma selektivan za κ opioidni receptor. On je pet puta pontentniji i 500 puta selektivniji od obično korištenog κ-opioidnog antagonista norbinaltorfimina. On ima spor početak i dugo trajanje dejstva, i proizvodi antidepresantske efekte u životinjskim studijama. GNTI takođe povišava alodiniju putem ometanja κ-opioidnog peptida dinorfina.

ARTIST PHOTO

ALBUMS