Mikrofonija

INFORMATION

Mikrofon (grč. mikros, što znači „mali“ i phone, što znači „zvuk“) je električni uređaj koji akustične talase koji do njega dopiru pretvara u električne analogne ili digitalne signale, koji kasnije mogu biti sprovedeni do drugih uređaja koji iste mogu da pamte, obrađuju ili reprodukuju. U procesu njihove gradnje i ispitivanja, koriste se tzv. gluve sobe. Prvi mikrofon je pronašao Emil Berliner 1877. godine.
Mikrofoni se koriste u svakodnevnom životu. Na primer kod telefona, kasetofona i diktafona (za snimanje zvuka), slušnih pomagala, u radiju, televiziji, muzičkoj i filmskoj produkciji itd.
Postoji više vrsta mikrofona:
Kondenzatorski ili elektrostatički
Elektret kondenzatorski
Elektrodinamički
Ugljeni
Piezoelektrični
Laserski
Tekući (medijum je tečnost)
MEMS (m. na čipu)
Dinamički zvučnici kao mikrofoni

ARTIST PHOTO

ALBUMS

LYRICS

2. Laz

ADVERTISEMENT