Miroslav Knezevic

INFORMATION

Nađa P. Marić (Leskovac, SFRJ, 14. decembar 1968) je srpski psihijatar.
Načelnik je Odeljenja za naučno-istraživački rad i rane intervencije u psihijatriji (od 2009. godine) na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (od 2016. godine). Dr Marić je član Saveta Udruženja psihijatara Srbije, predsednik Društva za biološku psihijatriju i član upravnog odbora Srpskog saveta za mozak. Rukovodila je Klinikom za psihijatriju, najstarijom psihijatrijskom akademskom institucijom u Srbiji, u periodu 2011-13. godine.

Doktorirala je na temu primene strukturalnog neuroimidžinga u ispitivanju polnih razlika u shizofreniji 2003. godine. Bavi se lečenjem psihoza i poremećaja raspoloženja (unipolarna depresija, bipolarni poremećaj). Zalaže se za uvođenje metoda ranih intervencija u psihijatriji i razvoj neuronauka. Živi i radi u Beogradu.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

LYRICS

1. Tatjana

ADVERTISEMENT