Miroslav Radovanovic

INFORMATION

Ninoslav (Dušan) Radovanović (6. maj 1940.) akademik, doktor medicinskih nauka jedan je od najpoznatijih kardiohiruga u Srbiji, koji je dao značajan doprinos uvođenju novih kardiohirurških metoda na otvorenom srcu, a od 2009. i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

ARTIST PHOTO

ALBUMS