Miroslav Rus

INFORMATION

Miroslav Jovanović (Beogradu, 1. maj 1962 — Bajina Bašta, 8. januara 2014) bio je srpski istoričar, redovni profesor na Odeljenju za istoriju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bio je jedan od najvećih poznavalaca ruske emigracije u HH veku, ruske istorije i istorije Balkana.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

ADVERTISEMENT