Montana Tucker

INFORMATION

Mars je četvrta planeta po udaljenosti od Sunca i druga najmanja u Sunčevom sistemu, nakon Merkura. Dobila je ime po rimskom bogu rata — Marsu. Takođe se naziva i „Crvenom planetom”, jer na površini preovladava gvožđe(III) oksid koji planeti daje crvenkastu boju. Mars je terestrička planeta sa tankom atmosferom, i površinskim odlikama koje podsećaju na Mesec — udarni krateri, i na Zemlju — vulkanske kupe, doline, pustinje i polarne ledene kape. Period rotacije i godišnja doba na Marsu su takođe slična onima na Zemlji, a sličan je i nagib ose rotacije planete koji uslovljava godišnja doba. Na Marsu se nalazi Olimp (Olimpus Mons) — najveći vulkan i za sada druga najviša planina u Sunčevom sistemu (najviša na nekoj od planeta), kao i Dolina Marinera — jedan od najvećih kanjona u Sunčevom sistemu. Depresija Borealis na severnoj polulopti zauzima 40 % površine planete i moguće je da je nastala velikim udarom drugog nebeskog tela u Mars tokom formiranja Sunčevog sistema. Mars ima dva prirodna satelita — Fobos i Dejmos, koji su malih dimenzija i nepravilnog oblika. Moguće je da su oni u stvari uhvaćeni asteroidi, nalik asteroidu 5261 Eureka koji je Marsov trojanac.
Sve do prvog uspešnog proleta sonde Mariner 4 pored Marsa 1965. godine, mnogo se pričalo o prisustvu vode u tečnom stanju na površini. Ova nagađanja bila su zasnovana na periodičnim promenama svetlih i tamnih predela na površini, naročito oko polarnih regiona; posmatrači, predvođeni Đovanijem Skjaparelijem i Persivalom Louelom, zaključili su da su to mora i kontinenti. Za duge, tamne linije koje su posmatrači videli kroz svoje teleskope smatralo se da su kanali za navodnjavanje koji su se protezali preko cele površine, i da ih je izgradila civilizacija daleko naprednija od ljudske na Zemlji. Za ove linije se kasnije pokazalo da su bile optička varka, mada areološki dokazi prikupljeni robotizovanim sondama poslatim na površinu ukazuju da je Mars u dalekoj prošlosti dobrim delom bio prekriven vodenim prostranstvima. Tokom 2005. godine radarski podaci prikupljeni iz orbite ukazali su na velike količine leda na polovima, ali i na nižoj areografskoj širini. Marsovski rover Spirit otkrio je 2007. godine u prikupljenim uzorcima hemijska jedinjenja koja sadrže vodene molekule. Lender Feniks je 31. jula 2008. prikupio direktne uzorke leda koji se nalazio neposredno ispod površine na mestu na kojem se sonda spustila. Agencija Nasa je 28. septembra 2015. objavila dokaze o prisustvu tečne slane vode na površini Marsa u letnjim mesecima.
Mars trenutno istražuje sedam svemirskih sondi: pet iz orbite — Odisej, Mars ekspres, MRO, Mejven, Mangalijan, i dve na površini — roveri Oportjuniti i Kjuriositi. Fotografije sonde MRO otkrile su sezonske tokove vode u najtoplijim mesecima na Marsu. Rover Kjuriositi je 2013. otkrio da 1,5—3 % tla čini voda (mada je ta voda vezana za druga jedinjenja i nije slobodno dostupna).
U toku su mnoga istraživanja vezana za nastanjenost Marsa živim organizmima u prošlosti, ali i u sadašnjosti. Ispitivanja na samom tlu Marsa sprovedena su sondama Viking 1 i 2, roverima Spirit i Oportjuniti, lenderom Feniks i roverom Kjuriositi. U izgradnji je još nekoliko sondi opremljenih astrobiološkim instrumentima — Insajt, Mars 2020. i Egzomars. Tokom 2020-ih je planirana i međunarodna misija povratka uzoraka tla na Zemlju. Sletanje ljudi na Mars agencija Nasa trenutno ima u planu oko 2040. godine.
Mars je lako vidljiv sa Zemlje golim okom, i lako se uočava njegova crvenkasta boja. Njegova prividna magnituda je –2,91, tako da su od njega na nebu sjajniji samo Jupiter, Venera, Mesec i Sunce. Optički zemaljski teleskopi imaju ograničene mogućnosti pri posmatranju Marsa — moguće je razaznati odlike na površini veće od 300 km, i to kada su Mars i Zemlja najbliži u svojim orbitama; ove poteškoće javljaju se zbog Zemljine atmosfere.
Kako je Mars bio rimski bog rata, a grčko ime za Mars je Ares, za pojmove vezane uz Mars koristi se prefiks areo- umesto geo-; na primer, umesto „geografska širina” koristimo pojam „areografska širina”.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

ADVERTISEMENT