Otherwise

INFORMATION

Međunarodna astronomska unija (engl. International Astronomical Union — IAU) je 2006. godine planetu definisala kao nebesko telo u orbiti oko Sunca koje je dovoljno veliko da postigne hidrostatičku ravnotežu i da obriše komšiluk oko svoje orbite. Nebesko telo je u hidrostatičkoj ravnoteži ukoliko je dovoljno veliko da njegova gravitacija savlada unutrašnju čvrstoću, i tako se „opusti“ u zaobljen (elipsoidan) oblik. Termin „brisanje komšiluka“ u praksi znači da planeta ima dovoljnu masu da svojom gravitacijom može da kontroliše sve objekte u svojoj okolini. Po definiciji međunarodne astronomske unije u Sunčevom sistemu postoji osam planeta. Objekti u orbiti oko Sunca koji su postigli hidrostatičku ravnotežu, ali nisu uspeli da „obrišu komšiluk“ nazivaju se patuljaste planete, dok se ostali objekti nazivaju mala tela Sunčevog sistema. Pored toga, samo Sunce i još desetak prirodnih satelita su postali dovoljno masivni da postignu hidrostatičku ravnotežu. Svi pomenuti objekti, osim Sunca, obuhvaćeni su terminom objekti planetarne mase (engl. planetary-mass object) ili planemo. Ispod su navedeni svi objekti planetarne mase u Sunčevom sistemu, uključujući Sunce, zajedno sa najvećim objektima čiji oblik još nije precizno definisan. Orbitalne karakteristike Sunca su navedene u odnosu na galaktičko jezgro. Svi ostali objekti su navedeni po svojoj udaljenosti od Sunca.

ARTIST PHOTO

ALBUMS