Oun-p

INFORMATION

Triplatin tetranitrat je citotoksični lek baziran na platini koji je prošao kroz Klinička ispitivanja za tretman ljudskog kancera. Lek formira adukte sa ćelijskom DNK, čime se sprečava DNK transkripcija i replikacija, te se indukuje apoptoza. Drugi lekovi protiv kancera koji sadrže platinu su cisplatin, karboplatin, i oksaliplatin.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

ADVERTISEMENT