Out Of Office

INFORMATION

Libre ofis (engl. LibreOffice) je programski paket otvorenog koda namenjen uređivačkoj obradi podataka. On je razvijen od strane Zadužbine dokumenata (engl. The Document Foundation) kao novi slobodni paket umesto postojećeg OpenOffice.org. Kompatibilan je sa mnoštvom drugih programskih paketa poput Microsoft Office-a, te je dostupan na nekoliko platformi.
Ime programa je hibrid dve reči. Prva Libre, koja na španskom i francuskom jeziku znači slobodan (odnosno besplatan), dok je druga engleska reč Office što znači kancelarija. Zadužbina dokumenata planira da objavljuje novu verziju ovog projekta, svakih šest meseci.
Verzija LibreOffice 3.3 je preuzeta preko 1,3 miliona puta. Instalira se kao uobičajeni programski paket za obradu teksta, na operativnim sistemima Ubuntu, OpenSUSE, Linux Mint, i Fedora.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

ADVERTISEMENT