Outbox

INFORMATION

IMAP (engl. Internet Message Access Protocol) je mali protokol za prijem elektronske pošte od servera do lokalnog klijenta. Koristi TCP priključak 143. Poslednja verzija IMAP4rev1 definisana je dokumentom RFC 3501. U eksperimentalnoj fazi je nova nadogradnja dokumentom RFC 5738, koja obuhvata podršku upotrebe UTF-8 internacionlnih simbola u korisničkim imenima, adresama i zaglavljima poruka.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

ADVERTISEMENT