Oxymoron

INFORMATION

Oksimoron (grč. oksys — oštar, moros — lud; doslovno: oštroumna ludost) je posebna vrsta antiteze, odnosno paradoksa u kome se spajanjem protivrečnih pojmova stvara novi pojam, tj. nova slika. Ova stilska figura pripada figurama misli. Koristi se za opisivanje kompleksnih, iracionalnih stanja. Često se upotrebljavao u srednjovekovnoj književnosti ali se javlja i u novovekovnoj. Poseban oblik psihološkog oksimorona naziva se sinestezija. Određeni pisci često koriste oksimoron da bi istakli određenu kontradikciju i naglasili je. Ponekad oprečnost pojmova kombinovanih u oksimoronskoj sintagmi može biti toliko izražena da se stiče utisak ironije i humora.

ARTIST PHOTO

ALBUMS