LYRIC

این چه عØ’قیست که در دÙ’ دارÙ…

Ù…ن از این عØ’ق چه حاصÙ’ دارÙ…

Ù…یگریØ ز Ù…ن و در طْبت

باز هÙ… کوؒؒ باطÙ’ دارÙ…

باز Ù’بهای عطØ’ کرده Ù…ن

عØ’ق سوزان تو را Ù…یجوید />
Ù…یطپد قÙ’بÙ…و با هر طپØ’ی

قصه عØ’ق تو را Ù…یگوید />

بخت اگر از تو جدایÙ… کرده

Ù…یگØ’ا۠گره از بخت چه باÚ©

ترسÙ… این عØ’ق سرانجاà Ù…را

بکØ’د تا به سراپردà خاÚ©

این چه عØ’قیست که در دÙ’ دارÙ…

Added by

user

SHARE

Comments are off this post

ADVERTISEMENT